Studijuojant šachmatus, dažnai, deja, tenka mokytis tik iš savo patyrimo.
M. Oive