Talis vienintelis šachmatininkas neskaičiuodavęs ilgų variantų - jam užtekdavo matyti susidarančias variantų pabaigoje padėtis.
G. Kasparov