Pėstininką visada galima aukoti už nekonkrečias grėsmes, turint išsivystymo persvarą.
D. Bronštein