Foto
Akimirka iš ICCF Kongreso, įvykusio 2008 metais Bulgarijoje, Pleveno mieste