Viktoras (Vytas) Palčiauskas prie vaišių stalo
PASAULIO ČEMPIONAS VIKTORAS (VYTAS) PALČIAUSKAS PRIE VAIŠIŲ STALO DALIJASI ĮSPŪDŽIAIS.