Anicetas Uogelė
Tarptautinis nusipelnęs šachmatų meistras ir teoretikas ANICETAS UOGELĖ