KAIP PADARYTI ĖJIMĄ IR JĮ IŠSIŲSTIŽemiau paveikslėliuose pelės žymeklis parodytas taip   cursor   arba   cursorhandgameyourmovehalf

Partijos langas (Jūsų ėjimas)


Partijos langas, esant Jūsų ėjimui yra sudetingesnis, negu esant varžovo ėjimui. Nors veikia daugelis funkcijų, aprašytų praeitoje dalyje, tačiau yra ir naujų. Partijos langas, esant Jūsų ėjimui, atrodo taip, kaip parodyta pavyzdyje dešinėje.Kaip padaryti ėjimą ?


Yra du būdai padaryti ėjimą:


Pirmasis būdas - Drag & Drop būdas


movedragNaudodami šį būdą, galite daryti ėjimą tiesiog pelės pagalba. Paprasčiausiai pakeliate figūrą ir nuleidžiate ją ten, kur reikia. Tai įprastinis veiksmas dirbant su šachmatų programomis ir žaidžiant šachmatais internete. Šis ėjimų atlikimo būdas yra rekomenduojamas.

Serveris neleidžia atlikti negalimo ėjimo.Antrasis būdas - Ėjimo įrašymas


movetypeillegalKlaviatūra įrašomas ėjimas greta užrašo „Your move“ esančiame langelyje naudodami notacija English Algebraic Notation. Kai šiame langelyje ėjimas yra jau įrašytas, paspaudžiamas klaviatūroje esantis mygtukas „Enter" arba pelės žymekliu paspausdžiamas mygtukas „Submit", esantis žemiau langelio, į kurį įrašomas ėjimas. Pavyzdyje parodyta, kad langelyje yra įrašytas negalimas ėjimas, o dešiniau langelio parodytas serverio pranešimas „Please enter a valid move.". Negalimo ėjimo atlikti negalima.menu_board2Pirmuoju būdu ėjimą galima daryti tik tuo atveju, kai pelės žymeklis nuvedamas ant meniu „Board“ ir atsidarusiame lange paspaudžiamas užrašas „Use drag and drop“, kaip parodyta paveikslėlyje. Šis užrašas matomas tik esant Jūsų ėjimui.Varžovo žinutės


message_to


Čia matysite varžovo atsiųstas žinutes. Deja, jų taisyti negalima.Žinutės varžovui


message_from


Šiame lange galima įrašyti žinutę varžovui. Ji bus išsųsta varžovui kartu su ėjimu. Serveris neišsaugo susirašinėjimo žinutėmis istorijos.


Jeigu su varžovu nenorima susirašinėti, pelės žymekliu paspaudžiamas langelis (kvadratėlis), esantis po susirašinėjimo langu greta užrašo „Disable messages".Ėjimo siuntimas


Atlikus ėjimą aukščiau aprašytais būdais ir parašius varžovui žinutę, ji išsiunčiama pelės žymekliu paspaudus mygtuką „Submit“. Apie lygiųjų siulymą ar pasidavimą partijoje aprašoma žemiau.gamesubmit


Parodytame pavyzdyje naudojant pirmąjį ėjimo užrašymo būdą „Drag & Drop“ įrašytas ėjimas 22. ... Nd3. Ėjimas automatiškai įrašomas ir langelyje greta užrašo „Your move". Sekantis žingsnis yra mygtuko „Submit" paspaudimas (jeigu norite pasiūlyti varžovui lygiąsias, turite tai daryti prieš paspausdami mygtuką „Submit" (žiūrėkite žemiau).movecommitAukščiau parodytame pavyzdyje įrašytas ėjimas 18. Bg5 ir paspaustas mygtukas „Submit". Bet ėjimas dar neišsiųstas. Serveris duoda šansą pasitikrinti. Ėjimas partijos tekste užrašytas raudona spalva, o diagramoje rodoma nauja pozicija. Po partijos tekstu žemiau greta langelio „Your move“ ir mygtuko „Commit" dešinieje pusėje yra pranešimas „This is the board after your selected move. Select Commit or Cancel". Jeigu norima išsiųsti ėjimą, spaudžiamas mygtukas „Commit". Po šių veiksmų ėjimo pakeisti jau nebegalima.

Norint atsisakyti nuo ėjimo išsiuntimo, paspausdžiamas mygtukas „Cancel". Atšaukiant ėjimo išsiuntimą, reikia būti atsargiems, kad netyčiomis nebūtų paspaustas šalimais esantis mygtukas „Commit". Labai maža tikimybė, kad turnyro direktorius leis pakeisti jau padarytą ėjimą.


Paspaudus mygtuką „Commit", ėjimas laikomas pilnai atliktu, o serveris apie tai praneša: „Your move was committed successfully".


committedSiūlymas lygiąsias


gamedraw


Pasiūlant varžovui lygiąsias, greta mygtuko „Offer draw" esančiame langelyje, kaip parodyta pavyzdyje, prieš nuspaudžiant mygtuką „Submit“ pelės žymekliu pažymima varnelė. Paspaudus mygtuką „Submit" pamatysite perspėjantį klausimą "Are you sure you want to offer a draw? Select Commit or Cancel". Jeigu aprašytos procedūros atliktos teisingai, paspaudžiamas mygtukas „Submit" savo ėjimo išsiuntimui ir/arba lygiųjų pasiūlymui. Varžovui priėmus pasiūlymą lygiąsias, partija pasibaigia ir apie tai iš serverio pranešama, jeigu esate įsijungęs serverio pranešimų ir perspėjimų funkciją elektroniniu paštu. Partijos rezultatas automatiškai įtraukiamas turnyro lentelėje.Partijos pralaimėjimas


moveresign


Jeigu partija pralaimėta ir norima pasiduoti, nereikia daryti eilinio ėjimo. Paprasčiausiai paspaudžiamas mygtukas „Resign" ir tik po to mygtukas „Submit". Paspaudus mygtuką „Submit", pamatysite serverio įspėjantį klausimą "Are you sure you want to resign and lose this game? Select Commit or Cancel.".


http://correspondencechess.com/campbell/tutorial/images/moveresigncommit.gif


Jeigu tikrai norima pasiduoti, paspaudžiamas mygtukas „Commit“, o jeigu apsigalvojama - paspaudžiamas mygtukas „Cancel".
Instrukciją ir paaiškinimus iš anglų kalbos išvertė ALEKSANDRAS JEGOROVAS.
Virginijus Grabliauskas
VIRGINIJUS GRABLIAUSKAS varžovams yra rūstus ir negailestingas