INFORMACIJA APIE ŽAIDĖJĄPasinaudojant ICCF web serveriu, galima susipažinti su žaidėjų partijomis. Tai naudinga, kai tenka su jais žaisti, arba tiesiog iš smalsumo. Yra du būdai rasti šachmatininko sužaistas ar žaidžiamas partijas ir jas peržiūrėti.


Jeigu žaidėjas yra Jūsų varžovas šiuo metu žaidžiamame turnyre, jo partijas galima rasti tiesiog turnyro lentelėje.


playerinfo_table


Paveikslėlyje parodyta, kad domina žaidėjas Marconi, Ralph P. partijos. Čia yra įterpta nuoroda, kurią paspaudus, atsivers puslapis su visa informacija apie šį žaidėją.


playerinfo_info


Paveikslėlyje matome žaidėjo ICCF ID numerį, jo šalies vėliavą, pavardę, vardą ir dabartinį reitingą. Žemiau yra turnyrų sąrašas, kuriame žaidė ar šiuo metu žaidžia šachmatais. Paspaudus turnyro pavadinimą, atsivers to turnyro lentelė, kurioje galima pamatyti žaidėjo sužaistas partijas ir jo žaidžiamas partijas „gyvai“, jeigu serveryje yra tokie nustatymai. Tai naudinga, analizuojant partnerio žaidimo stilių arba debiutinį repertuarą.


Turnyro direktorius ar asmuo, atsakingas už turnyro organizavimą, taip pat žaidėjas savo „Player Details“ puslapyje gali matyti papildomą informaciją: elektroninio pašto adresą, pašto adresą, gimimo datą ir kt.Jeigu nežinoma, kuriuose turnyruose dalyvauja suinteresuotas žaidėjas, yra kitas būdas surasti norimą informaciją.


playerinfo_ratings


Pradiniame puslapyje paspausdus užrašą „Rating list" kaip parodyta aukščiau paveikslėlyje, atsivers toks puslapis.


playerinfo_ratings2


Čia galima pasirinkti, kurio laikotarpio norima peržiūrėti reitingus. Pavyzdyje parodyta „2005/2“, t.y. bus rodomi reitingai 2005 metų spalio 1 d. Jeigu bus pasirinkta „2006/1“, reitingai bus rodomi 2006 metų balandžio 1 d.


Pasirinkus laikotarpį ir užrašę langelyje, esančiame greta užrašo „Name“, žaidėjo pavardę bei nuspaudus mygtuką „Find“, atsivers puslapis su šio žaidėjo informacija. Serveryje yra praplėsta paieškos sistema. Jeigu nėra žinoma tiksli žaidėjo pavardė, pakanka užrašyti to žaidėjo pirmąsias pavardės raides, tuomet atsivers puslapis, parodantis žaidėjų sąrašą.


Žemiau pavyzdyje parodyta, kad buvo įrašytos pavardės „Campbell“ pirmosios raidės „camp“ ir paspaustas mygtukas „Find“.


playerinfo_ratings3


Kaip parodyta paveikslėlyje, rastas 20 žaidėjų sąrašas, kurių pavardės yra su raidėmis „Camp“. Žemiau sąrašo yra simboliai „< >“. Juos paspaudus, atsivers kiti puslapiai su sekančiu 20 žaidėjų sąrašu, rastų paieškos metu.


Paspaudus žaidėjo ID, kaip parodyta aukščiau pavyzdyje, atsivers žaidėjo puslapis „Player Details“.


Galima atlikti dar lankstesnę žaidėjo paiešką, jeigu nežinoma tiksli jo pavardės rašyba arba negalima naudoti specialiųjų simbolių (umliautų ir kt.), naudojant simbolius „*“ ir „?“:


* - šis ženklas reiškia bet kokį praleistų raidžių arba simbolių kiekį.


? – šis ženklas reiškia vieną praleistą raidę arba simbolį.


Pavyzdžiui, norima rasti žaidėją, kurio pavardė „Lüers“, ir nežinoma, kaip savo klaviatūra įrašyti simbolį „ū“. Tuomet vietoje simbolio „ū“ įrašomas simbolis „*“, t.y. įrašoma „L*ers“. Bus surastas nemažas žaidėjų sąrašas, bet jame surastas ieškomas žaidėjas, kaip parodyta žemiau pavyzdyje.


playerinfo_ratings4


Kad sumažinti rastų žaidėjų kiekį, galima naudoti simbolį „?“. Šį simbolį galima naudoti ir daugiau negu vieną kartą, jeigu žodyje nežinoma keletą raidžių.


playerinfo_ratings5


Atkreipkite dėmesį į tai, kad žaidėjo pavardės pirmoji raidė turi būti žinoma. Kaip parodyta pavyzdyje aukščiau, randama ir ilgesnių pavardžių, prasidedančių tomis pačiomis raidėmis.


Vykdant paiešką, nėra svarbu, ar bus naudojamos didžiosios, ar mažosios raidės.
Instrukciją ir paaiškinimus iš anglų kalbos išvertė ALEKSANDRAS JEGOROVAS.
Žinote, kaip kompiuteris laimėjo prieš Kasparovą ?
Labai paprastai - padarė šachą ir pakibo.