ŠACHMATŲ PARTIJOS LANGASŽemiau paveikslėliuose pelės žymeklis parodytas taip   cursor   arba   cursorhandPartijų sąraše, paspaudus pelės žymekliu užrašą „Waiting“, pamatysite tokį vaizdą:gamewaiting


Diagramoje matote dabartinę poziciją partijoje esant varžovo ėjimui. Šiame puslapyje yra gausybė informacijos. Virš diagramos mėlyname fone yra meniu su nuorodomis „Event“, „Game“, „Bord“ ir „Email“. Žemiau meniu yra turnyro pavadinimas. Pelės žymekliu paspaudę ant turnyro pavadinimo, atsivers turnyro lentelė.

Diagramos dydį galima pasirinkti, bet apie tai bus aprašyta žemiau. Kairiau diagramos matote partijos užrašą. Pelės žymekliu paspaudę bet kurį užrašą (ėjimą), diagramoje bus rodoma padėtis po šio ėjimo.

Žemiau diagramos yra mygtukai, kuriuos spaudžiant pelės žymekliu galima peržiūrėti partijos eigą:

„Start“ - grįžti į pradinę pozociją;

„<<“ - grįžti atgal penkiais ėjimais (baltųjų ir juodųjų);

„<“ - grįžti atgal vienu ėjimu;

„>“ - eiti pirmyn vienu ėjimu;

„>>“ - eiti pirmyn penkiais ėjimais (baltųjų ir juodųjų);

„End“ - eiti į dabartinę pozicją.


Kairiau diagramos po partijos užrašu yra nuoroda „get PGN“. Ją paspaudę pelės žymekliu, galėsite atsisiųsti partijos užrašą PGN formate. Naudojant interneto naršyklę pamatysite sekantį langą, kuriame galėsite pasirinkti, ar iš karto atidaryti partiją su savo nurodyta PGN skaitymo programa, ar failą išsaugoti kompiuterio kietajame diske.getpgn
Žemiau partijos užrašo


showtimestamps


tarp žodžių „get PGN“ ir „show timestamps“ esančiame kvadratėlyje pelės žymekliu pažymėję varnelę, pamatysite kitokį partijos užrašą, t. y. bus parodyta tiksli kiekvieno ėjimo padarymo data (metai, mėnuo, diena, valanda ir minutė). Ėjimo padarymo datą fiksuoja ne Jūsų kompiuteris, o serveris pagal nustatytą vietos laiką.gametimestampsAtkreipiame dėmesį, kad parodytame paveikslėlyje virš diagramos ir po diagrama rodomas juodųjų ir baltųjų likęs laikas ėjimams apgalvoti. Nerodoma, kiek laiko sunaudota apgalvoti vienam ar kitam ėjimui. Su šia informacija yra lengva išvengti laiko pradelsimo, tačiau nėra akivaizdu kada Jūs ar varžovas artėja prie 40 dienų ėjimui apgalvoti ribos. Jei peržengsite šią ribą be turnyro direktoriaus leidimo (virš 40 dienų vienam ėjimui), Jums gali būti įskaitytas partijos pralaimėjimas, jeigu tik to pareikalaus varžovas (išskyrus atvejus, pasižyminčiomis išskirtinomis aplinkybėmis). Žaidėjui pradelsus laiką, jo laikas bus užrašytas raudona spalva ir jis negalės daryti ėjimo. Kai varžovas pradelsia laiką, Jums reikia kreiptis į turnyro direktorių su prašymu įskaityti partijos laimėjimą, nes serveris šį rezultatą automatiškai nefiksuoja. Turite kreiptis į turnyro direktorių ir tuo atveju, jeigu varžovas ėjimui apgalvoti išnaudojo virš 40 dienų limitą, nes Jums apie tai irgi nebus pranešama. Iš paminėtų aplinkybių matome, kad partijos eigą turi sekti patys žaidėjai.Aukščiau paminėta, kad virš diagramos mėlyname fone yra meniu su nuorodomis. Privedus pelės žymeklį prie užrašo „Event“, atsivers langas kaip parodyta žemiau paveikslėliuose.menu_event menu_event1Kairėje paveikslėlyje rodomas pelės žymeklis užvestas ant meniu „Event“ ir matote, kokias funkcijas galima daryti. o dešinėje paveikslėlyje matote pelės žymeklį nuvestą ant užrašo „Show crosstable". Pelės žymekliu paspaudę šį užrašą, atsivers turnyro lentelė (tokia pati lentelė atsiverčia ir pelės žymekliu paspaudus užrašą - turnyro pavadinimą, esantį virš diagramos.

Pelės žymekliu paspaudę ant užrašų „Take Leave“ ir „Show opponent's leave“, galėsite atitinkamai paskelbti pertrauką savo partijoje ir peržiūrėti varžovo paskelbtas pertraukas.


Yra dvi pertraukų rūšys: eilinė pertrauka ir specialioji pertrauka. Per kalendorinius metus galima žaidime paskelbti 30 dienų pertrauką. Tai galima paskelbti pelės žymekliu paspaudę ant užrašo „Take leave". Specialiąją pertrauką galima paskelbti nenumatytais atvejais. Šiuo atveju reikia kreiptis į turnyro direktorių, kuris spręs, ar ją Jums suteikti, ar ne. Eilinė pertrauka serveryje rodoma žalia spalva, o specialioji - raudona spalva (pavyzdys žemiau).


Eilinės pertraukos skelbimo procedūrą žaidėjai atlieka patys. Ši procedūra atliekama kiekvienam turnyrui individualiai. Paskelbus pertrauką viename turnyre, ji automatiškai nėra skelbiama kituose turnyruose. Pasirinkus bet kurią partiją turnyre ir paskelbus joje pertrauką, automatiškai bus paskelbta pertrauka kitose tik to turnyro partijose.


Pelės žymekliu paspauskite užrašą „Take Leave" ir pamatysite tokį vaizdą (pavyzdį):takeleave1Pavyzdyje pelės žymekliu yra paspaustas laukelis greta užrašo „Start date" ir tik po to kalendoriuje paspausta data, t.y. 2005 metų vasario 1 d. Po šių veiksmų puslapis yra persikrovęs, o minėtame laukelyje matome įvestą datą. Pakartotinai šią procedūrą reikia atlikti ir su laukeliu greta užrašo „End date". Kad minėtuose laukeliuose įvesti datas, nebūtina naudotis kalendoriumi, o tiesiog klaviatūros pagalba šiuose laukeliuose įrašyti norimas datas tokia tvarka: tarp istrižų brūkšnelių iš kairės į dešinę įrašomas mėnuo, diena ir metai. Įvedus datas, paspaudžiamas mygtukas „Take leave" ir tokiu būdu norima pertrauka serveryje įregistruojama.

Atskirai pranešti varžovui apie paskelbtą pertrauką nėra būtina. Jam padarius eilinį ėjimą, partijų sąraše matys pranešimą apie Jūsų paskelbtą pertrauką. Pertraukos metu Jūsų partijos žaidimo lange negalėsite daryti ėjimų, bet bus pažymėta apie paskelbtą pertrauką.

Norint atšaukti paskelbtą pertrauką ar jos dalį, vykdoma aukščiau aprašyta procedūra. Šiuo atveju pelės žymekliu paspaudžiamas mygtukas ne „Take leave“, bet „Remove leave“.

Kad įregistruoti pertrauką serveryje sekančiais metais naudojamas mygtukas calendarbutton, esantis virš kalendoriaus, o mygtuku calendarbutton2 galima nusistatyti praėjusių metų kalendorių.


Varžovo paskelbta pertrauka bus matoma pelės žymekliu paspaudus meniu „Show opponent's leave". Žemiau pateiktame paveikslėlyje parodyta žalia spalva reiškia, kad nuo liepos 1 d. iki liepos 7 d. (imtinai) paskelbta eilinė pertrauka, o raudona spalva reiškia, kad nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 7 d. (imtinai) paskelbta specialioji pertrauka.calendarleaveŽemiau parodytame pveikslėlyje


menu_game


pelės žymekliu paspaudami ant nuorodų:

Claim win kreipiamasi į turnyro direktorių, kad jis užskaitytų pergalę, pavyzdžiui Jūsų varžovui pereikvojus laiką;

Claim draw kreipiamasi į turnyro direktorių, kad jis užskaitytų lygiąsias, pasikartojus pozicijai tris kartus arba padarius 50 ėjimų be kirtimo arba pėstininko ėjimo;

Appeal kreipiamasi į apeliaciją, norėdami apskųsti turnyro direktoriaus sprendimą.Sekančiame paveikslėlyje


menu_board


pelės žymekliu paspaudami ant nuorodų:

Coordinates galima uždėti arba nuimti lentos vertikalias ir horizontalias koordinates;

Turn galima apversti lentą, tačiau šis apvertimas, prisijungus prie serverio sekantį kartą, neišsaugomas;

Piece size galima reguliuoti lentos ir figūrų dydį.menu_board1Šis nustatymas išsaugomas ir vėlesniems prisijungimams prie serverio. Žemiau pateikti pavyzdžiai mažiausio (16) ir didžiausio (96) lentos su figūromis dydžių:piecesize16 piecesize96Žemiau, kaip parodyta paveikslėlyje


menu_email


pelės žymekliu paspaudami ant nuorodų:

Notifications pasirenkama galimybė gauti pranešimus iš serverio elektroniniu paštu apie varžovo padarytą ėjimą, perspėjimus apie ilgai nedaromą ėjimą ir kt. Rekomenduojama šia galimybe pasinaudoti. Šis nustatymas yra individualus kiekvienai partijai. Pakeitus nustatymą vienai partijai, kitose partijose šis nustatymas nepasikeis, netgi jei partijos žaidžiamos viename turnyre;

Email TD atsidarys Jūsų elektroninio pašto programa, kuria naudojantis galėsite parašyti ir išsiųsti laišką turnyro direktoriui;

Email AC atsidarys Jūsų elektroninio pašto programa, kuria naudojantis galėsite parašyti ir išsiųsti laišką apeliacijai;

Email help desk atsidarys Jūsų elektroninio pašto programa, kuria naudojantis galėsite parašyti ir išsiųsti laišką asmeniui, teikiančiam metodinę pagalbą, susijusią su serverio naudojimu.
Instrukciją ir paaiškinimus iš anglų kalbos išvertė ALEKSANDRAS JEGOROVAS.
Simultanas