PARTIJŲ SĄRAŠASŽemiau paveikslėliuose pelės žymeklis parodytas taip   cursor   arba   cursorhandNorint peržiūrėti savo žaidžiamas partijas ICCF web serveryje, pagrindiniame puslapyje pelės žymekliu paspauskite nuorodą „Games list", esančią po užrašu mėlyname fone „Playing".gameslistlinkJūs pateksite į sekantį puslapį. Žemiau pateikiamas tik pavyzdys, Jūs matysite savo žaidžiamų partijų sąrašą.gameslist


Šiame partijų sąraše galite pakeisti esamą informaciją, pelės žymekliu paspaudus mygtuką „Customize" (parodytas paveikslėlio apatinėje dalyje). Jums atsivers toks langas, leidžiantis daryti pakeitimus:customizeĮ atitinkamus kvadratėlius pelės žymekliu pažymėkite varneles, kaip parodyta paveikslėlyje, priklausomai nuo to, kokią informaciją pageidaujate matyti web serveryje apie savo šachmatų partijas. Norima informacija bus matoma partijų sąraše. Padarę pelės žymekliu pakeitimus, paspauskite mygtuką „OK“. Informacija partijų sąraše automatiškai pasikeis. Jeigu minėtuose kvadratėliuose nesužymėsite varneles, matysite web serveryje tik varžovų sąrašą ir tik, kieno dabar yra ėjimas, kaip parodyta žemiau paveikslėlyje:gameslistminGalite nežymėti, kad serveris rodytų visą informaciją, nes tai užima daug vietos. Jei dalyvaujate keliuose turnyruose vienu metu, varžovai iš skirtingų turnyrų bus grupuojami greta. Tačiau partijų sąrašą galima rūšiuoti įvairiai.Partijų sąrašo rūšiavimas


Pelės žymekliu paspauskite ant atitinkamo stulpelio pavadinimo, pagal kurį norite rūšiuoti partijų sąrašą. Žemiau pateiktame paveikslėlyje (pavyzdyje) rodomi rezultatai gaunami pelės žymekliu paspaudus ant konkretaus stulpelio pavadinimo. Pavyzdžiui, surūšiavus partijas pagal stulpelį „Status“, viršutinėse eilutėse bus rodomos partijos, kuriose yra varžovo ėjimas, o žemėsnėse eilutėse - bus rodomos partijos, kuriose yra Jūsų ėjimas.list_status list_since list_timeleft list_colour list_opponent list_opponenttimeTai leidžia rūšiuoti partijų sąrašą Jums patogiu formatu. Jūs galite matyti, kuriose partijose yra Jūsų ėjimas (Status: Waiting), ilgiausiai nebuvo padarytas paskutinis ėjimas (Since), Jums liko mažiausiai laiko (Time Left), žaidžiate baltosiomis arba juodosiomis figūromis (Colour). Taip pat galite rušiuoti partijas pagal varžovus abecėlės tvarka (Opponent) arba kuriose partijose varžovams liko mažiausiai laiko (Opponent time left). Sekantį kartą, prisijungus prie web serverio, partijos bus surūšiuotos pagal varžybų pavadinimą.


Partijų sąraše galite pasirinkti pageidaujamą partiją, pelės žymekliu paspaudę nuorodą „Waiting" arba nuorodą „Your Turn".


Jeigu yra varžovo ėjimas ir jis žaidime paskelbė pertrauką, Jums partijų sąraše ties atitinkama partija stulpelyje „Status“ bus nurodyta „Opponent leave“, bet ne „Waiting“. Jeigu yra Jūsų ėjimas ir paskelbėte žaidime pertrauką, partijų sąraše bus nurodyta „Leave“, o ėjimo daryti negalėsite, kol nepasibaigs pertrauka. Partijai pasibaigus stulpelyje „Status“ bus nurodomas jos rezultatas. Aukščiau pateiktame paveikslėlyje nurodyta „BlackWins“ reiškia, kad partiją laimėjo juodieji. Jūs galite paspausti tą nuorodą, tam, kad peržiūrėti šią partiją. Jūsų varžovui pasidavus, arba sutikus lygiomis, Jūs galite partijos lange, kuriame darote ėjimus, varžovui nusiųsti paskutinę žinutę, pelės žymekliu paspaudę ant nuorodos „Send message".


Partijai pasibaigus, ją galite išimti iš partijų sąrašo tame puslapyje, kuriame daromi ėjimai, pelės žymekliu paspaudę mygtuką „Close“. Tuomet ši partija išnyks iš partijų sąrašo. Ją peržiūrėti bus galima tik iš turnyro lentelės, bet apie tai bus kalbama kitose instrukcijose. Tuo atveju, kai web serveris iš turnyro lentelės neleidžia peržiūrėti partijų, Jums tereikia prisijungti prie serverio ir tik tada bus galima peržiūrėti savo sužaistas partijas.


Jeigu šachmatų partiją pralaimėjote arba ją sutikote baigti lygiomis, partijos lange, kur daromi ęjimai, galite neskubėti pelės žymekliu paspausti mygtuką „Close". Pelės žymekliu paspaudus mygtuką „Close, varžovas nebegalės siųsti Jums žinučių.closebutton
Instrukciją ir paaiškinimus iš anglų kalbos išvertė ALEKSANDRAS JEGOROVAS.
Žiema