ICCF KONGRESAS, BULGARIJA, PLEVENAS
2008 METAI, RUGSĖJO 20 - 26 D.D.ICCF KONGRESO APŽVALGA


2008 m. rugsėjo 20 - 26 d.d. Bulgarijoje, Pleveno mieste įvyko eilinis ICCF Kongresas. Lietuvai atstovavo LKŠF prezidentas ALFONSAS KUPŠYS.


ICCF Kongresas tylos minute pagerbė anapilin nuėjusius tarptautinei šachmatų bendruomenei svarbius asmenis, tarp jų Lietuvos šachmatininką tarptautinį didmeistrį ROBERTĄ SUTKŲ (1953 - 2008).


ICCF Kongresas suteikė Pasaulio šachmatininkams - korespondencininkams 111 titulų, tarp jų 10 tarptautinio didmeistrio (GM), 41 tarptautinio vyresniojo meistro (ISM), 48 tarptautinio meistro (SM), 5 moterų tarptautinio didmeistrio (LGM), 3 moterų tarptautinio meistro (LIM) ir 4 tarptautinio arbitro titulus. Tarptautinio vyresniojo meistro titulas suteiktas Lietuvos šachmatininkui DARIUI ZAGORSKIUI.


Kongresas apdovanojo 15 šachmatininkų aukso medaliais ir 5 - sidabro medaliais už ilgametę veiklą Tarptautinėje korespondencinių šachmatų federacijoje. Bertl von Massow sidabro medaliu apdovanotas LKŠF viceprezidentas MARIJONAS ROČIUS už aktyvų dalyvavimą ICCF veikloje daugiau kaip 10 metų.


Kongrese pritarta Lietuvos šacmatininkams tokiems svarbiausiems turnyrams:


- „1000 metų Lietuvai“, skirtas paminėti Lietuvos 1000-čio jubiliejų. Turnyras startuoja 2009 m. sausio 1 d.


- ROBERTO SUTKAUS memorialas. Numatyta turnyro IX - XII kategorija, varžybų pradžia - 2008 m. gruodis.


- 7 Europos komandinis čempionatas (15 komandų, jų tarpe dalyvaus Lietuvos komanda). Žaidimas vyks tik per ICCF web serverį. Čempionato pradžia - 2008 m. gruodis.


- 8 Europos komandinio čempionato atrankinių varžybų pradžia - 2009 m. sausio - vasario mėn.


Kongrese nutarta didmeistrio normos turnyruose didmeistriams leisti žaisti be mokesčių.


ICCF Kongrese priimti sprendimai dėl reitingų skaičiavimo (nebebus taikomi fiksuoti ir nefiksuoti reitingai), numatyta reitingus skaičiuoti ne pusei metų, bet ketvirčiui. Turnyrai elektroniniu paštu nebebus rengiami.


Išsamiau apie ICCF Kongrese priimtus sprendimus galima susipažinti anglų kalba „Minutėse“ MS Word formatu arba pdf formatu.


Sekantis ICCF Kongresas įvyks 2009 metų rugsėjo mėn. Anglijoje, Lidso mieste.Foto iš ICCF Kongrso Priimamas SIM titulo diplomas ir medalis Dariui Zagorskui
Akimirka iš ICCF Kongreso LKŠF prezidentas Alfonsas
Kupšys priima iš ICCF prezidento
Alano Borwelo SIM titulo diplomą
ir medalį Dariui Zagorskiui
Kongreso delegatai Žaibo partija
Iš kairės: latvis Guntis Gerhards,
LKŠF prezidentas Alfonsas
Kupšys, anglas Andriu
Dearnley, Bulgarijos KŠF
prezidentas Petyo Marinov
LKŠF prezidentas Alfonsas
Kupšys prieš Pasaulio čempioną
Tunčą HamaratąDarius Zagorskis

DARIUS ZAGORSKIS
tarptautinis vyresnysis
korespondencinių šachmatų
meistrasĮteikiamas sidabro medalis

Įteikiamas
Bertl von Massow
sidabro medalisMarijonas Rocius

MARIJONAS ROČIUS
LKŠF viceprezidentasDaugelis jaunų šachmatininkų puikiai skaičiuoja variantus, bet jiems dar reikia vystyti intuiciją.
M. Tal