KAIP PASIEKTI ICCF TITULĄ


1) Titulų normos

Titulai suteikiami įvykdžius nustatytą skaičių normų (priklausomai nuo reitingo) tarptautiniuose ICCF turnyruose su normų galimybėmis. Kad pasiekti tam tikro titulo normą žaidėjas turi sužaisti reitingui, ne žemesniam kaip:

Didmeistrio - 2600 (GM);

Vyresniojo tarptautinio meistro - 2500 (SIM);

Tarptautinio meistro - 2450 (IM);

Moterų didmeistrės - 2300 (LG);

Moterų tarptautinės meistrės - 2150 (LM).

Titulų normos galioja tik tarptautiniuose, ne mažiau kaip 8 partijų, ICCF turnyruose su normų galimybėmis.


2) Kaip normos yra skaičiuojamos

Titulų normos priklauso nuo turnyro reitingo vidurkio, t.y, kai reitingo vidurkis yra 2401, turnyras atitinka 7-ą kategoriją, o, kai reitingo vidurkis yra 2360, - atitinka tiktai 5-ą kategoriją. Prie 15 žaidėjų 7-os kategorijos turnyre tarptautinio meistro normai reikalinga surinti 8 taškus, tuo tarpu 5-os kategorijos turnyre reikalinga surinkti 9 taškus. Detalūs visų kategorijų titulų reikalavimai yra pateikti Titulų normų reikalavimų lentelėse.


3) Didmeistrio (GM) titulas

suteikiamas įvykdžius šiuos reikalavimus:

2 ar daugiau GM normos – iš ne mažiau kaip 24 partijų;

1 - 3 vietos Pasaulio Čempionatų finaluose;

geriausias rezultatas 1-oje lentoje Pasaulio Olimpiados finale (arba 1-osios vietos pasidalijimas).


Pastabos:

i) mažiausiai 5 iš 24 partijų turi būti prieš žaidėjus, kurie jau yra didmeistriai arba kurie turi fiksuotą reitingą 2600 ar daugiau. Du vyresnieji meistrai (SIM) gali atstoti 2 iš 5 reikalingų didmeistrių;

ii) ankstesnė nuolaida galioja žaidėjams, kurie įvykdė vieną ar daugiau didmeistrio normų iš ne mažiau kaip 14 partijų ir turi fiksuotą reitingą ne mažiau 2550 arba yra FIDE didmeistriai, neturintys fiksuoto ICCF reitingo, bet turintys 2600 ar daugiau FIDE reitingą prieš turnyro/ų pradžią. Ši nuolaida galioja turnyruose, kurie prasidėjo ar buvo patvirtinti prieš 2002 metų ICCF Kongresą ir kuriuose įvykdytas 5 reikalingų didmeistrių skaičiaus reikalavimas.


4) Vyresnysis tarptautinis meistras (SIM)

2 ar daugiau SIM normos – iš ne mažiau kaip 24 partijų.


Pastabos:

i) žaidėjai, kurie buvo įvykdę tarptautinio meistro (IM) normas iki 2000-01-10, arba pasiekę IM normas turnyruose, prasidėjusiuose prieš 2000-01-10 gali įskaičiuoti vieną tokią normą (ne daugiau kaip 14 partijų) SIM titului;

ii) ankstesnė nuolaida galioja žaidėjams, kurie įvykdė dvi ar daugiau SIM normų iš mažiausiai 18 partijų ir turėdami fiksuotą reitingą ne mažiau 2500. Ši nuolaida galioja turnyruose, kurie prasidėjo ar buvo patvirtinti prieš 2002 metų ICCF Kongresą.


5) Tarptautinio meistro (IM) titulas

suteikiamas įvykdžius tokius reikalavimus:

2 ar daugiau IM normų – iš ne mažiau kaip 24 partijų;

patekimas į Pasaulio Čempionato finalą arba norma ¾ finale;

1-oji vieta moterų Pasaulio Čempionato finale;

1-oji vieta ICCF Pasaulio Taurės finale.


Pastabos:

i) ankstesnė nuolaida galioja žaidėjams, kurie įvykdė IM normą iš mažiausiai 8 partijų ir turėdami 2450 ar daugiau fiksuotą reitingą prieš turnyro/ų pradžią. Ši nuolaida galioja turnyruose, kurie prasidėjo ar buvo patvirtinti prieš 2002 metų ICCF Kongresą;

ii) panašiai, IM titulas gali būti pasiekiamas tų žaidėjų, kurie įvykdė IM normas iš mažiausiai 14 partijų, turnyruose, kurie prasidėjo ar buvo patvirtinti prieš 2002 metų ICCF Kongresą. Tačiau, tiems žaidėjamas, kurie yra įvykdę tiktai normas iš mažiau nei 14 partijų, turnyruose, kurie prasidėjo ar buvo patvirtinti prieš 2002 metų ICCF Kongresą reikės įvykdyti naują reikalavimą – įvykdyti 2 ar daugiau normų iš ne mažiau kaip 24 partijų.


6) Moterų didmeistrės titulas (LGM)

suteikiamas įvykdžius tokius reikalavimus:

vieną ar dvi normos – iš ne mažiau kaip 24 partijų;

1 - 3 vietos moterų Pasaulio Čempionato finale;

geriausias rezultatas 1-oje lentoje moterų Olimpiados finale (arba 1-osios vietos pasidalijimas).


Pastabos:

i) ankstesnė nuolaida galioja žaidėjoms, kurios įvykdė LGM normą iš ne mažiau kaip 8 partijų ir turėdamos 2250 ar daugiau fiksuotą reitingą prieš turnyro/ų pradžią. Ši nuolaida galioja turnyruose, kurie prasidėjo ar buvo patvirtinti prieš 2002 metų ICCF Kongresą.

ii) panašiai, LGM titulas gali būti pasiekiamas tų žaidėjų, kurios įvykdė LGM normas iš ne mažiau kaip 12 partijų, turnyruose, kurie prasidėjo ar buvo patvirtinti prieš 2002 metų ICCF Kongresą. Tačiau, toms žaidėjoms, kurios yra įvykdžiusios tiktai normas iš mažiau nei 12 partijų, turnyruose, kurie prasidėjo ar buvo patvirtinti prieš 2002 metų ICCF Kongresą, reikės ivykdyti naują reikalavimą – įvykdyti 1 ar daugiau normų iš mažiausiai 24 partijų.


7) Tarptautinės meistrės titulas (LIM)

suteikiamas įvykdžius tokius reikalavimus:

1 ar daugiau normų – iš ne mažiau kaip 24 partijų;

60% taškų moterų Pasaulio Čempionato finale arba 1-oje moterų Olimpiados lentoje.


Pastabos:

i) ankstesnė nuolaida galioja žaidėjoms, kurios įvykdė LIM normas iš mažiausiai 8 partijų ir turėdamos 2100 ar daugiau fiksuotą reitingą prieš turnyro/ų pradžią. Ši nuolaida galioja turnyruose, kurie prasidėjo ar buvo patvirtinti prieš 2002 metų ICCF Kongresą.

ii) panašiai, LIM Titulas gali būti pasiekiamas tų žaidėjų, kurios įvykdė LIM normas iš ne mažiau kaip 12 partijų, turnyruose, kurie prasidėjo ar buvo patvirtinti prieš 2002 metų ICCF Kongresą. Tačiau, toms žaidėjoms, kurios yra įvykdžiusios tiktai normas iš mažiau nei 12 partijų, turnyruose, kurie prasidėjo ar buvo patvirtinti prieš 2002 metų ICCF Kongresą, reikės ivykdyti naują reikalavimą – įvykdyti 1 ar daugiau normų iš ne mažiau kaip 24 partijų.


7) Tarptautinio arbitro titulas

tai yra vienintelis titulas, nepriklausomas nuo įvykdytų normų ! Suteikiamas įvykdžius tokius reikalavimus:

4 metai sėkmingo darbo ICCF titulų ir/ar propoguojamuose turnyruose;

6 metai sėkmingo darbo ICCF titulų ir/ar propoguojamuose turnyruose su pertrauka.Pabaigoje, dar viena speciali nuostata: visos nacionalinės federacijos, žaidėjų vardu, gali pateikti ICCF Kongresui kvalifikacinius prašymus dėl visų aukščiau išvardintų titulų. Tačiau, šių prašymų patvirtinimas reikalauja 2/3 Kongreso balsų daugumos.Sudarė: Džordžas Pyričius, ICCF Kvalifikacinės Komisijos Pirmininkas


Iš anglų kalbos išvertė Virginijus GrabliauskasICCF Kongrese Algirdas Rauduvė ir Arvydas Sabonis
ICCF KONGRESE ALGIRDAS RAUDUVĖ IR ARVYDAS SABONIS