LKŠF SUVAŽIAVIMAS2004 metų balandžio 17 d., Vilniuje, šachmatų ir šaškių sporto mokykloje įvyko ataskaitinis rinkiminis Lietuvos korespondencinių šachmatų federacijos (LKŠF) suvažiavimas.


Suvažiavime dalyvavo 19 šachmatininkų.

Patvirtintos LKŠF prezidento, viceprezidentų ir revizoriaus ataskaitos, patvirtintas LKŠF biudžetas.


Išrinkti LKŠF prezidiumo nariai.

Prezidentu išrinktas Alfonsas Kupšys. Vice prezidentais išrinkti: Marijonas Ročius, Virginijus Dambrauskas, Algirdas Rauduvė. Generaliniu sekretoriumi išrinktas Virginijus Grabliauskas, revizoriumi – Vytautas Andriulaitis.


Suvažiavimo nutarimai:

1. Patvirtintas LKŠF nario mokestis – 10 litų. Nario mokestis sumokamas su mokesčiu už turnyrą. Moterims, šachmatininkams su negalia, taip pat studentams, moksleiviams ir pensininkams taikoma nuolaida – nario mokestis 5 litai.

2. Patvirtinti Lietuvos turnyrų mokesčių dydžiai. Individualiems turnyrams - 20 litų, komandiniams - 40 litų (arba 10 litų vienam žaidėjui).

3. Sumažinti ICCF turnyrų mokesčiai – dabar pirmajam žaidėjo turnyrui per metus taikoma 50 procentų nuolaida turnyriniam mokesčiui. Moterims, šachmatininkams su negalia, taip pat studentams, moksleiviams ir pensininkams bus taikoma papildoma nuolaida.

4. Apdovanoti Lietuvos pirmenybių prizininkai (medaliais, diplomais, ICCF jubiliejinėmis knygomis).

Lietuvos individualių XXIII pirmenybių prizininkai: 1 vieta - Rimantas Rupšys, 2 vieta - Kristijonas Kameneckas, 3 vieta Vytautas Šlapikas. Lietuvos čempionui Rimantui Rupšiui suteiktas nacionalinio meistro vardas.

Lietuvos XVI komandinių pirmenybių prizininkai: 1 vieta - Gargždų “Viltis”, 2 vieta - Kauno “Margiris”, 3 vieta - Vilniaus “URO”.

5. Patvirtintas Lietuvos varžybų planas.

Kitą Lietuvos komandinį čempionatą elektroniniu paštu nutarta pradėti vykdyti 2004 metų spalio 10 d. (paraiškos priimamos iki spalio 1 d.).

2004 metų rudenį planuojama organizuoti Pabaltijo šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) komandinį čempionatą elektroniniu paštu (6 komandos nuo kiekvienos šalies). Komanda planuojama iš 6 dalyvių.

Rudenį numatoma surengti Pabaltijo mėgėjų čempionatą. Tikslas – pritraukti kuo daugiau naujų žaidėjų. Žaidimas numatytas per ICCF serverį (kol kas kūrimo stadijoje, rudenį turėtų pradėti funkcijonuoti).

6. Interneto svetainės sukūrimas ir tobulinimas.

Suvažiavimas pavedė Petrui Lukaševičiui tvarkyti LKŠF svetainę. Laikinas adresas: http://baltija.homelinux.net/lksf/. Kas turi įdomios medžiagos - prašoma su Petru Lukaševičiumi palaikyti ryšį.Lietuvos rinktinė
LIETUVOS RINKTINĖ - SIDABRO MEDALININKAI XIV PASAULIO KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ OLIMPIADOJE.