NAUJI LIETUVOS ŠACHMATININKŲ PASIEKIMAI TARPTAUTINĖSE
IR LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ VARŽYBOSE
Įspūdžiai iš Lietuvos korespondencinių šachmatų federacijos suvažiavimo


Tituluoti šachmatininkai

2010 m. spalio 10 d. įvyko Lietuvos korespondencinių šachmatų federacijos (toliau - LKŠF) ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Jo metu pristatyta LKŠF Prezidiumo ataskaita, patvirtintos metinės veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos, taip pat patvirtintas buvusios sudeties LKŠF Prezidiumas.


Suvažiavimo metu apdovanoti Lietuvos šachmatininkai medaliais ir diplomais už pasiektus rezultatus tarptautinėse ir Lietuvos korespondencinių šachmatų varžybose.


LKŠF prezidentas ALFONSAS KUPŠYS supažindino suvažiavimo dalyvius apie įvykusi eilinį ICCF Kongresą Turkijoje, kurio metu suteikti titulai šiems Lietuvos šachmatininkams korespondencininkams:


VIRGINIJUI GRABLIAUSKUI - tarptautinis didmeistris;


GINTAUTUI PETRAIČIUI - tarptautinis didmeistris;


PAVEL RUBINUI - tarptautinis didmeistris;


POVILUI PAKĖNUI - tarptautinis meistras;


VYTAUTUI SUTKUI - tarptautinis meistras.


Virginijus Grabliauskas
VIRGINIJUS
GRABLIAUSKAS
Gintautas Petraitis
GINTAUTAS PETRAITIS
su medaliu ir diplomu
Pavel Rubinas
PAVEL RUBINAS
su medaliu


Povilas Pakėnas
POVILAS PAKĖNAS
Vytautas Sutkus
Vytautas Sutkus
su diplomu ir
ALFONSAS KUPŠYSPrizininkai

Toliau nuotraukos šachmatininkų, kuriems LKŠF suvažiavimo metu įteikti medaliai ir diplomai už pasiektus rezultatus Lietuvos asmeniniuose korespondencinių šachmatų čempionatuose.

Dmitrijus Chocenka
Viduryje
DMITRIJUS CHOCENKA
XXVI čempionato
prizininkas - 2 vieta
Virginijus Braziulis
Viduryje
VIRGINIJUS BRAZIULIS
XXVII čempionato
prizininkas - 1 vieta
Petras Lukaševičius
Viduryje
PETRAS LUKAŠEVIČIUS
XXVII čempionato
prizininkas - 2 vieta
Anatolijus Novikovas
Viduryje
ANATOLIJUS NOVIKOVAS
XXVII čempionato
prizininkas - 3 vieta


2010 m. spalio 26 d.
Gintautas Petraitis
Margirietis GINTAUTAS PETRAITIS