LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS

2005 metų balandžio 22 d.


P R O T O K O L A S
(išrašas)Lietuvos korespondencinių šachmatų federacijos (LKŠF) eilinis suvažiavimas įvyko 2005 m. balandžio 22 d., Vilniuje, „Bistrot“ kavinėje (Konstitucijos pr. 23). Dalyvavo 15 dalyvių.


Pirmininkavo - LKŠF viceprezidentas MARIJONAS ROČIUS

Sekretoriavo - LKŠF generalinis sekretorius VIRGINIJUS GRABLIAUSKASSUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

I. LKŠF prezidiumo pranešimas

II. 2004 m. ICCF Kongresas Indijoje

III. LKŠF įstatų pakeitimai

IV. LKŠF biudžeto tvirtinimas

V. LKŠF nario ir turnyrų mokesčiai

VI. Etikos – ginčų komisionieriaus (komisijos) rinkimai

VII. 2% parama LKŠF (nuo pajamų mokesčių sumos)

VIII. Kiti klausimaiI. LKŠF PREZIDIUMO PRANEŠIMAS

Pranešėjas - LKŠF prezidentas ALFONSAS KUPŠYS

LKŠF prezidentas paminėjo puikius pastarųjų metų Lietuvos rinktinės rezultatus tarptautinėje arenoje. Neužilgo finišuosiančioje VI moterų olimpiadoje lietuvės užims pirmąją vietą, o XIV olimpiadoje vyrai – antrąją vietą. Taip pat paminėtinas puikus vyrų rinktinės rezultatas XV olimpiados atrankinėse varžybose – patekta į finalą.

Praeitais metais pirmą kartą istorijoje per ICCF internetinį korespondencinių šachmatų serverį startavo komandiniai Lietuvos ir Baltijos šalių čempionatai.

Paminėtinas LKŠF internetinės svetainės indėlis į Lietuvos korespondencinių šachmatų plėtrą. Svetainės autoriui PETRUI LUKAŠEVIČIUI įteiktas Padėkos Raštas.II. 2004 M. KONGRESAS INDIJOJE

Pranešėjas - LKŠF viceprezidentas MARIJONAS ROČIUS

2004 m. ICCF Kongresas vyko Indijoje. Lietuvai atstovavo LKŠF viceprezidentas MARIJONAS ROČIUS. Paminėtinas narystės GAISF klausimas – LKŠF ir toliau sieks narystės šioje organizacijoje, nes Sporto departamentas, skirstydamas pinigus federacijoms, į tai atsižvelgia.

Kongrese be kitų klausimų buvo priimtas keletas sprendimų dėl žaidimo taisyklių. Dėl 20 valandos – partijose, kai ėjimas gaunamas po 20 valandos galima laikyti, kad ėjimas yra gautas kitą dieną. Tokiu būdu sutaupomas laikas. Ši taisyklė negalioja, jeigu ėjimas yra gautas iki 20 valandos. Dėl 25 ėjimų: jeigu partijose yra padaryta 25 ir daugiau ėjimų, dėl rimtos priežasties dalyviui iškritus iš turnyro, partijos yra atiduodamos priteisimui. Ši taisyklė negalioja partijoms, kuriose yra padaryta iki 25 ėjimų.

Kitas Lietuvai svarbus momentas – nutarta kitą, VII Europos komandinį čempionatą pravesti prie 8 lentų (vietoje ankstesnių 12). Tai buvo aktualu lietuviams korespondencininkams, nes mažai šaliai yra sunku konkuruoti su didelėmis valstybėmis prie didesnio žaidėjų skaičiaus komandoje.

2005 m. ICCF kongresas vyks Argentinoje.III. LKŠF ĮSTATŲ PAKEITIMAI

Dėl naujo 2004 metais Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo priėmimo atsirado būtinybė perregistruoti LKŠF įstatus. Suvažiavimo dalyviai susipažino su LKŠF prezidiumo pateiktu nauju įstatų projektu, pasiūlė pataisų. Nutarta priimti siūlomą projektą už pagrindą bei pavesti LKŠF prezidiumui pakoreguoti įstatus bei įgalioti LKŠF prezidentą ALFONSĄ KUPŠĮ, suderinus su notaru, įregistruoti naujus LKŠF įstatus Valstybės įmonėje Registrų centras.IV. LKŠF BIUDŽETO TVIRTINIMAS

LKŠF prezidentas ALFONSAS KUPŠYS paminėjo, kad kaip ir anksčiau iš vastybės biudžeto LKŠF skirta 6 tūkst. litų. Buvo pateiktas prašymas Kūno Kultūros ir Sporto departamentui dėl papildomų išlaidų dalyvavimui ICCF Kongrese Indijoje. Papildomai buvo gauta 1 tūkst. litų, tad iš viso Sporto departamentas skyrė 7 tūkst. litų. Dar apie 2,5 tūkst. litų pajamų gauta iš 2% nuo pajamų mokesčių sumos gražinimo, narių ir turnyrų mokesčių bei sponsorių. Išlaidos už 2004 m. siekė 7,318 tūkst. litų.

LKŠF revizorius VYTAUTAS ANDRIULAITIS pažymėjo, kad apskaita vedama tvarkingai, priekaištų nėra.

2004 m. finansinė ataskaita ir 2005 m. biudžetas patvirtintas bendru sutarimu.V. LKŠF NARIO IR TURNYRŲ MOKESČIAI

Pranešėjas - LKŠF generalinis sekretorius VIRGINIJUS GRABLIAUSKAS

Paminėta, kad ne visi turnyrų dalyviai sumokėjo nario bei turnyrų mokesčius. Nutarta skolininkų sąrašą patalpinti LKŠF internetinėje svetainėje.

Padidėjus ICCF turnyrų mokesčiams, iškilo klausimas dėl mokesčių dydžio (už turnyrus) LKŠF nariams. Bendru nutarimu nutarta išlaikyti mokesčių didinimo proporcijas – t.y. padidėjusius ICCF turnyrų mokesčiams, mokesčius proporcingai padidinti ir LKŠF nariams. Šį klausimą pavesta spręsti LKŠF prezidiumui.VI. ETIKOS - GINČŲ KOMISIONIERIAUS (KOMISIJOS) RINKIMAI

Nutarta nukelti šį klausimą kitam suvažiavimui, kai bus patvirtinti nauji įstatai bei etikos – ginčų komisionieriaus (komisijos) rinkimo tvarka.

Nutarta palikti MARIJONĄ ROČIŲ, kaip kad buvo ir ankščiau, atsakingą už ginčų ir konfliktinių situacijų sprendimą LKŠF.VII. 2% PARAMA LKŠF (NUO PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS)

Nutarta toliau rinkti ir kreiptis į Lietuvos korespondencinių šachmatų visuomenę dėl 2% nuo pajamų mokesčių sumos paramos LKŠF.VIII. KITI KLAUSIMAI

Dėl narystės Lietuvos šachmatų federacijoje priimtas sprendimas siekti narystės joje ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų pateikiant Sporto Departamentui sportinius rezultatus.

Nutarta šiais metais, be Lietuvos čempionato finalo pravesti ir pusfinalį, ir leisti 1-ąją vietą pusfinalyje užėmusiam dalyviui dalyvauti Lietuvos čempionato finale.
ICCF komanda