ICCF TITULŲ NORMŲ REIKALAVIMAI


Normų lentelė yra pagrįsta ICCF reitingų sistema, veikiančia šiais bendrais principais:

ICCF reitingų sistema yra aritmetinė sistema, kurioje procentiniai rezultatai yra konvertuojami į reitingų skirtumus ir atvirkščiai, reitingų skirtumai konvertuojami į rezultatų tikimybes.

Sistemos pagrindas yra įprasta statistinės tikimybių teorijos tikimybės funkcija.

Detalias reitingų skaičiavimo lenteles ir formules galima rasti 2000 metų ICCF Kongreso pranešimuose.


A B C D E Titulas I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
9 8 3 7 6 GM             6 6 5 5 4 4
          SIM     6 6 5 5 4 4 3 3
          IM 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2
10 9 4 8 6 GM             7 7 6 6 5 4 4
          SIM     7 7 6 6 5 4 4 3 3
          IM 7 7 6 6 5 4 4 3 3 2
11 10 4 9 7 GM             8 7 7 6 6 5 5 4
          SIM     8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3
          IM 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3
12 11 4 9 8 GM             8 8 7 7 6 5
          SIM     8 8 7 7 6 5 4 4 3
          IM 8 8 7 7 6 5 4 4 3 3
13 12 5 10 8 GM             9 8 8 7 6 6 5
          SIM     9 8 8 7 6 6 5 4 4
          IM 9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 3
14 13 5 11 9 GM             10 9 8 7 6
          SIM     10 9 8 7 6 5 4
          IM 10 9 8 7 6 5 4 3
15 14 5 12 9 GM             11 10½ 10 9 8 7 7 6 6
          SIM     11 10½ 10 9 8 7 7 6 6 5 5 4
          IM 11 10½ 10 9 8 7 7 6 6 5 5 4
16 15 6 12 10 GM             11½ 11 10½ 10 10 9 8 7 6
          SIM     11½ 11 10½ 10 10 9 8 7 6 5
          IM 11½ 11 10½ 10 10 9 8 7 6 5 4
17 16 6 13 11 GM             12½ 12 11½ 11 10½ 10 8 7
          SIM     12½ 12 11½ 11 10½ 10 8 7 6 5
          IM 12½ 12 11½ 11 10½ 10 8 7 6 5 4
18 17 6 14 11 GM             13 12½ 12 11½ 11 10½ 10 9 8 7
          SIM     13 12½ 12 11½ 11 10½ 10 9 8 7 6 5
          IM 13 12½ 12 11½ 11 10½ 10 9 8 7 6 5 4
19 18 7 15 12 GM             14 13½ 13 12½ 11½ 11 10½ 9 8
          SIM     14 13½ 13 12½ 11½ 11 10½ 9 8 6 5
          IM 14 13½ 13 12½ 11½ 11 10½ 9 8 6 5 4
20 19 7 15 12 GM             14½ 14 13½ 13 12½ 11½ 11 10½ 9 8
          SIM     14½ 14 13½ 13 12½ 11½ 11 10½ 9 8 7 6
          IM 14½ 14 13½ 13 12½ 11½ 11 10½ 9 8 7 6 5


Viršuje esanti lentelė rodo nustatytas įvairių titulų normas įvairaus dydžio ir pajėgumo turnyruose, kur

A - dalyvių skaičius;

B - partijų skaičius;

C - minimalus žaidėjų, nepriklausančių tai pačiai federacijai, skaičius;

D - minimalus žaidėjų, turinčių reitingus, skaičius;

E - minimalus žaidėjų su fiksuotu reitingu skaičius;

Titulas - titulų reikalavimai GM (LGM), SIM, IM (LIM), tam tikro dydžio turnyruose, tam tikrose kategorijose nuo I iki XVIII;

I - XVIII - reikalinga surinkti taškų tam tikrų titulų normoms, tam tikro dydžio, tam tikros kategorijos turnyruose.


Turnyrų reitingo vidurkį atitinka šios kategorijos:


Kategorija Reitingo vidurkis Moterims
I 2251 - 2275 1951 - 1975
II 2276 - 2300 1976 - 2000
III 2301 - 2325 2001 - 2025
IV 2326 - 2350 2026 - 2050
V 2351 - 2375 2051 - 2075
VI 2376 - 2400 2076 - 2100
VII 2401 - 2425 2101 - 2125
VIII 2426 - 2450 2126 - 2150
IX 2451 - 2475 2151 - 2175
X 2476 - 2500 2176 - 2200
XI 2501 - 2525 2201 - 2225
XII 2526 - 2550 2226 - 2250
XIII 2551 - 2575 2251 - 2275
XIV 2576 - 2600 2276 - 2300
XV 2601 - 2625 2301 - 2325
XVI 2626 - 2650 2326 - 2350
XVII 2651 - 2675 2351 - 2375
XVIII 2676 - 2700 2376 - 2400

Sudarė Ragnaras Vikmanas, ICCF Vice Prezidentas (atsakingas už taisykles).


Iš anglų kalbos išvertė Virginijus Grabliauskas.Prizininkai
LIETUVOS XVII KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ KOMANDINIO ČEMPIONATO PRIZININKAI