Žagarės Vyšnių festivalisVirginijus Braziulis kviečia į 2016 m. liepos mėn. 14-17 d. vykstantį Žagarės Vyšnių festivalį


Festivalio programa


zFestivalio metu vyks šachmatų turnyras, kuriame dalyvaus Lietuvos didmeistrė Viktorija Čmilytė-Nielsen


zVisi festivalio renginiai - nemokami


zDėl nakvynės galima kreiptis į Virginijų Braziulį elektroniniu paštu virggus@gmail.com telefonas 8 692 30077


z


Įkelta 2016 m. liepos mėn. 13 d.
Įteikiamas sidabro medalis
ICCF Kongrese, įvykusiame 2008 m. rugsėjo 20 - 26 d.d. Bulgarijoje, apdovanojimą LKŠF viceprezidentui MARIJONUI ROČIUI už ilgametę veiklą ICCF priėmė LKŠF prezidentas ALFONSAS KUPŠYS.