Netekome Romo Rutkaus

Mielieji,
sulaukęs 86-erių,
balandžio 12 d. rytą, po sunkios ligos mirė ypatingas žmogus, mūsų tėvelis
🙏🏻RAMUTIS RUTKUS🙏🏻
🙏🏻Amžiną Jam Atilsį 🙏🏻

Šiandien, 14 d., 18 val. pasimelsime už Jį šv. mišiose Bernardinų bažnyčioje.

Atsisveikinsime 16 d., šeštadienį, nuo 9 iki 14 val. prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios esančioje I-oje salėje, M. K. Paco g. 4.

Urnelę išlydėsime į Karveliškių kapines, kur laidosime šeimos kape, o jaukiai kartu Jį prisiminsime gedulinguose pietuose Open restorane, V. Gerulaičio g. 1.

Atvykusiems be automobilio, bus autobusiukas.

Labai prašytume pasidalinti šia žinia ir informacija su Jį pažinojusiais.

Pabūkime kartu…
Dukros Laura ir Agnė

Romas buvo didelis šachmatų susirašinėjant entuziastas. Atstovavo Lietuvos rinktinei visuose draugiškuose mačuose. Pasiekė aukštų rezultatų ir asmeninėse varžybose.

Lietuvos korespondencinių šachmatų federacija ir visa korespondencinių šachmatų bendruomenė reiškia gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s